english magyar
BejelentkezésElfelejtett jelszó
Elérhetőségek      Küldetés, alapszabály      Tagságra jelentkezés      Fórum      


AZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA


III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA


Az Egyesület rendes tagjai azok a belföldi vagy külföldi természetes és jogi személyek, akik elfogadják az Egyesület célkitűzéseit, megfelelnek a tagsági feltételek követelményeinek, és a tagságba felvételt nyernek.


A MAGYOTT mindenkori taglistája a Társaság tulajdonát képezi és harmadik félnek ki nem adható, és nem értékesíthető.


Tagsági feltételek:


1.        Gyógyszertörzskönyvezés területén dolgozó, ill. a törzskönyvezési területtel kapcsolatban álló vagy a tevékenység iránt érdeklődő szakemberek körébe tartozás.


2.        Az éves tagdíj befizetése.


Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki elsősorban anyagi jellegű támogatással az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához hozzájárul.


Tiszteletbeli tag lehet a gyógyszertörzskönyvezés területén kimagasló eredményeket elért azon személy, aki a szakmai értékek gyarapításával előmozdíthatja az Egyesület céljainak elérését.


A tiszteletbeli és a pártoló tagság adományozásához az elnökség javaslata szükséges.


A rendes tagok felvételéről az elnökséghez beérkező írásos kérelem alapján az elnökség, pártoló- és tiszteletbeli tagság esetén az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt.


A felvételi kérelem elfogadásával a tagok kötelezik magukat arra, hogy az Egyesület céljait támogatják, s hogy a közgyűlés által megállapított tagsági díjat befizetik.


A tagsági díj összegét a közgyűlés az évi rendes közgyűlésen állapítja meg, melynek összegét a közgyűlésen felvett jegyzőkönyv tartalmazza. A tagsági díj befizetésétől az elnökséghez benyújtott írásbeli  kérelem alapján az elnökség méltányosságból tagonként legfeljebb egy alkalommal eltekinthet.


A tagok jogai:


a.  Minden rendes tag jogosult részt venni az Egyesület közgyűlésén és ott szavazati joga van. Minden rendes tagnak egy szavazata van.


b.  Csak a rendes tag lehet választó és választható.


c.   Tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein és egyéb rendezvényein,


d.  közvetlenül választhatják az Egyesület vezetőségét,


e.   javaslatokat, előterjesztéseket tehetnek az Egyesület bármely szervéhez,


f.    kedvezményeket élveznek az Egyesület rendezvényein.


g.  A pártoló és tiszteletbeli tagoknak nincs szavazati joguk, nem választanak és nem választhatóak.


h.  A tiszteletbeli tag tanácsadó jelleggel közreműködhet az Egyesületben.


i.    A pártoló tag megfigyelőként vehet részt az éves közgyűléseken.


 


A rendes tag kötelessége:


a.  Az Egyesület alapszabályában foglaltak megtartása,


b.  Az Egyesület működésében való aktív részvétel,


c.   A tagdíj befizetése a tárgyév április 30. napjáig, kivéve a nyugállományba vonult, valamint gyermekgondozáson lévő tagokat, akik méltányossági kérelem benyújtásával tagdíjmentességet élveznek.


 A tagság megszűnik:


a.  a tag halálával,


b.  kilépéssel. Ez csak év/hó végi hatállyal lehetséges, az elnökségnek írásban tett bejelentéssel.


c.   kizárással, a közgyűlés határozatára, ha a tag az Egyesület érdekeivel ellentétesen cselekszik, vagy egy éven keresztül - figyelmeztetés ellenére és méltányossági kérelem hiányában - nem fizette be a tagdíjat.


  

Letölthető dokumentumokOldaltérkép | RSS